Vastuullisuus

Vastuullisuusohjelmamme on rakennettu niiden asioiden ympärille, joiden uskomme olevan merkittävimpiä liiketoiminnallemme ja sidosryhmillemme sekä nyt että tulevina vuosina ja joissa uskomme voivamme vaikuttaa kaikista eniten. Ohjelma on ryhmitelty kolmen toisistaan riippuvaisen pilarin alle: Kollegat ja yhteisötAsiakkaidemme palveleminen ja Ympäristömme suojeleminen – kutakin tukee selkeät sitoumukset ja mitattavissa olevat tavoitteet.

Tunnustamme ja hyväksymme roolimme ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Toimimalla vastuullisesti ja eettisesti ja pitkäjänteistä arvoa luoden pyrimme vaikuttamaan monimuotoisuuden, osallisuuden ja ihmisoikeuksien edistämiseen, ruokahävikin vähentämiseen sekä taloudellisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämiseen

Edellytämme tavarantoimittajiltamme sitoutumista vastaaviin toimintakäytäntöihin, kuin mihin olemme itse sitoutunut. Vaatimuksemme on kirjattu toimintaohjeisiin, jotka löydät täältä .