Toimittajan eettiset ohjeet

SSP:n yritysvastuuohjelman vaatimukset tavarantoimittajille

Tiedostamme minkälainen vaikutus liiketoiminnallamme on ympäristöön ja ihmisiin. Olemmekin sitoutuneet edistämään vastuullisia toimintatapoja kaikessa toiminnassamme yhteistyökumppaneidemme näkemykset ja odotukset huomioiden sekä toimimalla kansainvälisten ohjelmien kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (UN Sustainable Development Goals, SDGs) mukaisesti.

SSP:n yritysvastuuohjelman mukaiset käytännöt on koottu alla oleviin dokumentteihin. Yritysvastuukäytännöt kattavat SSP:n koko toimitusketjun ja ovat näin ollen sitovia kaikkien SSP:n tavarantoimittajien osalta. Pidätämme oikeuden pyytää todisteita käytäntöjen toteutumisesta toimittajan tai sen alihankkijoiden toiminnassa. SSP:n havaitessa puutteita toimittajan tai sen alihankkijan toiminnassa, on sillä oikeus vaatia korjaavia toimenpiteitä toimittajalta tai puutteiden ollessa vakavia, päättämään yhteistyö välittömästi.

Toimittajien eettiset ohjeet: