Oiva-raportit

Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, jota koordinoi Ruokavirasto. Oivan mukaisia tarkastuksia tekevät kuntien elintarvikevalvojat ja tarkastuseläinlääkärit valvontasuunnitelman mukaisesti.

Elintarvikealan yritysten tarkastustulokset julkaistaan hymynaamoin Oiva-sivustolla sitä mukaa, kun elintarvikevalvontaviranomaiset tekevät tarkastuksia.

Klikkaamalla alla olevaa Oiva-logoa, pääset hakemaan Select Service Partner Finland Oy:n (SSP Finland) Oiva-tarkastusraportteja.