Huolehdimme työntekijöistämme ja lähiyhteisöistä

Olemme sitoutuneet monimuotoiseen, tasa-arvoiseen ja osallistavaan työpaikkaan, missä jokainen työntekijä voi olla oma itsensä ja missä jokaisella on yhdenvertaiset mahdollisuudet työssä kehittymiseen. Meillä työskennellessään jokainen voi tuntea itsensä arvostetuksi, ilman tarvetta todistaa oman työpanoksensa merkitystä. Kunnioitamme ja arvostamme ihmisyyttä ja ehkäisemme syrjintää. Rakennamme organisaatiokulttuuria, joissa ihmiset saavat olla aitoja. Pyrimme omalla toiminnallamme vaikuttamaan positiivisesti lähiyhteisöihimme.

Sitoumuksemme ja tärkeimmät tavoitteemme

 

Sitoumuksemme Tärkeimmät tavoitteemme
Kohtelemme kaikkia työntekijöitämme arvostaen ja heistä huolehtien
Arvostamme työntekijöitämme, rakennamme työyhteisöä, jossa työntekijät tuntevat saavansa tietoa ja huolenpitoa. Toteutamme vuosittain henkilöstökyselyn, jonka tulosten pohjalta kehitämme toimintaamme edelleen. Tärkeimpiä osa-alueita ovat mm. henkilöstön sitouttaminen ja säilyttäminen, hyvinvointi, osallistaminen sekä kehittäminen.
Turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
Varmistamme työntekijöidemme ja asiakkaidemme turvallisuuden, edistämme työntekijöidemme hyvinvointia. Vuoden 2022 aikana rakennamme hyvinvointiin liittyviä aktiviteetteja, kehitämme hyvinvointistrategiaa sisältäen toimenpiteitä, joilla tuemme työntekijöidemme fyysistä, psyykkistä ja taloudellista hyvinvointia.
Monimuotoisuuden arvostaminen, ihmisoikeuksien suojeleminen
Edistämme osallistavaa kulttuuria, joka heijastelee paikallisen yhteisömme ja asiakkaidemme monimuotoisuutta. Arvostamme ja suojelemme ihmisoikeuksia liiketoiminnassamme ja toimitusketjussamme. Vuoteen 2025 mennessä, meillä on osallistava ja monimuotoinen konsernin hallitus ja ylin johtoryhmä.
Tuemme yhteisöjämme
Tuemme yhteisöjä, joissa toimimme. Teemme yhteistyötä hyväntekeväisyysjärjestöjen ja muiden paikallisten järjestöjen kanssa. Tuemme avun tarpeessa olevia lapsia Suomessa ja maailmalla yhteistyökumppanimme SOS-Lapsikylän kautta. Vuonna 2022 tavoitteemme on kerätä rahaa Ukrainan sodasta kärsivien lapsien ja heidän perheidensä hyväksi.